JACIMENTS ARQUEOLÒGICS Y SANTUARI IBERORROMA

-JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DE LA VALL DE SEGÓ
-SANTUARI IBERORROMA dedicat al cult de Liber Pater. Es troba la muntanya de la Frontera per on transcorre el sender de xicotet recorregut de la Vall de Segó. (Tesis de María Rosario Nicolau Vives)