LA TOPONÍMIA DE LA VALL DE SEGÓ

TOPONÍMIA DE LA VALL DE SEGÓ
UNA APROXIMACIÓ ETIMOLÒGICA I SEMÀNTICA.
Autor: Josep Ribera i Condomina. 
Publicació: BRAÇAL. Núm. 21-22    2000